Petak, 06 Listopad 2017 13:19

Konjičke priredbe u đakovačkoj ergeli u mjesecu listopadu

Napisao 
dvopreg đakovačke ergele dvopreg đakovačke ergele Silvija Butković

U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo u mjesecu listopadu, a vezano za turističke usluge koje pruža đakovačka ergela u najavi je čak 5 konjičkih predstava uz glazbu izuzetno atraktivnog konjičkog programa. Predstava u trajanju od 30 minuta glazbeno-prikazni je program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila sa četiri jahača i rad dvaju jahača u paru („Pas De Deux“), te program sa zapregama – zasebne točke sa jednopregom, dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su pasmine u vlasništvu ergele Đakovo.

 

 

TERMINI PREDSTAVA KOJI ĆE SE ODRŽATI U MJESECU LISTOPADU NALAZE SE TAKOĐER I U PRILOGU MAILA, KAO I U NASTAVKU TEKSTA I  TO:

  1.   6.10.2017.   u  10:00 sati  / petak
  2.   8.10.2017.   u  13:00 sati  / nedjelja
  3. 10.10.2017.   u  10:00 sati  / utorak
  4. 13.10.2017.   u  16:00 sati  / petak
  5. 16.10.2017.   u  12:00 sati  / ponedjeljak

foto: S.Butković