Četvrtak, 22 Listopad 2015 16:04

Što će sada Hrvatski odbojkaški savez učiniti?

Napisao/la  Lovro Filipović

U velikim problemima je Hrvatski odbojkaški savez. Mišljenje porezne uprave je da na kotizacije, licence i slučne usluge u sportu nisu trebali naplačivati PDV. Klubovi već najavljuju da će tražiti povrat novaca. Ima nekoliko klubova koji nisu išli na natjecanja određena jer im je iznos upravo za 25 posto bio skuplji. Oni će, kako kaže naš izvor blizak savezu, svi tražiti naknadu štete. Pogledajte mišljenje Porezne uprave u cijelosti

POREZNA UPRAVA-MIŠLJENJE SREDIŠNJEG UREDA

Broj klase:410-19/14-01/679

Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4

Zagreb, 30.09.2015

Oporezivanje PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja

Udruga iz dostavnog popisa postavila je pitanje u vezi oporezivanja PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja koje naplaćuje odbojkaškim klubovima na koje odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju.

 

Sukladno članku 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 58/13, 160/13, 35/14 i 157/14) primatelji usluga iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski.

 

Prema članku 18. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) sportska djelatnost obuhvaća sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja te upravljanje i održavanje sportske građevine.

 

Odredbama članka 46. istoga Zakona propisano je, između ostalog, da sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja, uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad u sportu te skrbi o kategoriziranim sportašima.

 

Stoga, kotizacije za klubove koje sudjeluju na sportskim natjecanjima koje sportski savezi koji organiziraju i provode natjecanja, zaračunavaju sportskim klubovima prilikom nastupa na natjecanjima oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.